Små skivbolag på frammarsch

Skivmarknaden har förändrats i grunden på senare år. Många artister väljer att inte ens ge ut skivor som tidigare utan släpper istället allt sitt material online. Många laddar hellre ner enskilda låtar än de köper hela cd-skivor. Det innebär att skivbolagen har mindre att göra och att de i regel tjänar mindre pengar än vad de gjorde tidigare. I den här bloggen ska vi bland annat titta lite närmre på varför det, trots detta, går så bra för många små skivbolag idag.

Andra värden än de rent ekonomiska

Även om det har blivit svårare att hanka sig fram rent ekonomiskt i skivbolagsvärlden har många små bolag hittat en nisch där de kan verka framgångsrikt. Samtidigt som skivförsäljningen minskat har också kostnaderna för att producera och spela in musik sjunkit. Man behöver inte längre investera särskilt mycket pengar för att kunna ge ut skivor. Även marknadsföringen, som tidigare var ett viktigt område för bolagen, går numera ganska enkelt via hemsidor och sociala medier. Ett litet bolag har den fördelen, gentemot de stora, att de kan fokusera på smalare områden och genres där skivbolagspersonalen har mycket kunskap. Vi vill påstå att det finns fler kunniga entusiaster i branschen idag än någonsin tidigare. Kunskap kan även vara en nyckel till ekonomisk framgång.

Samarbetet mellan bolag och artister förändras

På ett litet skivbolag har artisterna ofta mer inflytande och kontroll än de som tas om hand av ett stort och kommersiellt bolag. Hur samarbetet mellan artisten och bolagspersonalen ska se ut är ofta en öppen fråga som besvaras på olika sätt. Vissa artister vill ha ett bolag som hjälper till med bokningar och turnéplaner, andra har en agent som sköter sådana sysslor och vill bara att bolaget ska tillhandahålla en studio och sedan sköta försäljningen. För många har CD-skivor blivit något man knappt vill betala för, precis som man köper sina kläder via Outletsverige förväntar man sig att kunna köpa skivor till vrakpriser. Ett bra skivbolag kan hjälpa sina artister att hitta andra inkomster.