Fakturera i ditt skivbolag

Om du driver ett skivbolag kan du behöva skicka iväg fakturor till kunder och företag. En faktura behöver innehålla en viss bestämd information, med uppgifter som är nödvändiga för betalning och bokföring. Det finns olika tjänster du kan använda dig av för att underlätta i faktureringsarbetet, och du kan även lämna över din fakturering helt till ett företag som erbjuder faktureringstjänster.

Hos Intrum får du hjälp med din faktura, där de erbjuder en fakturaservice som är en fullservicetjänst. Här tas hela processen om hand, från att fakturan skapas tills den har blivit betald. Det är också möjligt att få hjälp med betalningspåminnelser, kundreskontrahantering och många andra tjänster som underlättar i att driva ett skivbolag.

Driv ett skivbolag

När du ska börja driva ett skivbolag finns det mycket du behöver ha koll på. Du behöver veta reglerna kring skatt, moms och upphovsrätt. Inom musikerområdet finns det olika momssatser på varierande områden. Momssatsen 6 % tillämpas om du ska sälja ljud- och bildrättigheter till ett musikframträdande i en film eller en studio. Samma momssats gäller vid försäljning av upphovsrätt till musikstycken och låtar.

Rätt fakturering

Ett skivbolag måste liksom alla andra verksamheter skicka korrekta fakturor. En faktura ska innehålla ett fakturanummer, det datum då fakturan har utställts, specifikation kring vad fakturan omfattar, momsbelopp och många andra uppgifter. Du bör fakturera så snart som möjligt då detta förbättrar likviditeten hos ditt skivbolag. Fakturorna är verifikationer som är grunden för din redovisning. Dessa fakturor bör numreras kronologiskt. Du kan också lägga till en faktureringsavgift för att få betalt för de kostnader som administrationen innebär.