Bakom kulisserna

Finns det inom musikbranschen någon lika tvetydig aktör som skivbolagen?

Det är en förening av den gode, den onde och den fule i ett och samma paket. Skivbolagen har alltid haft ett ganska stort övertag eftersom de ligger till grund för att artisterna överhuvudtaget ska kunna nå ut med sin musik. I likhet med produktionsbolag inom film eller agenturer inom fotografering fungerar de till mångt och mycket som den övergripande institutionen inom hela musikindustrin.

Ovissheten speglar av sig

Begreppet skivbolag förhåller sig svårt att ge en entydig definition på. I grunden handlar det om att sköta allt det omkringliggande artisterna inte själva vill göra. Det kan innefatta försäljning, PR, marknadsföring, produktion, distribution, utgivning etc. Med andra ord har de fungerat som en slags spindel i nätet, vilken artisterna skulle haft svårt att klara sig utan.

Skivbolagen är i grund och botten fristående företag som genom kontrakt, avtal eller annan överenskommelse samarbetar med artister och grupper. I den bästa av världar fungerar denna samverkan på ett tämligen optimalt sätt där båda parterna får ut bästa möjliga av situationen samt där deras fulla potential kan uppnås. Det blir en slags win-win-situation där skivbolagen hjälper artisterna att bli mer framgångsrika och vice versa.

Dessvärre har denna kärlekshistoria även kantats av smärre konflikter då antingen skivbolagen eller artisterna av någon anledning brutit mot kontraktet alternativt utnyttjat situationen endast till sin egen fördel. Det här har ofta ställt samarbetet på sin spets och mynnat ut i diverse skandaler.

Då och nu

Av namnet att döma känns konceptet skivbolag tämligen missvisande i dagens läge. Fenomenet skivor är mer eller mindre ett minne blott då digitaliseringens framfart har revolutionerat såväl musikbranschen som samhället i sin helhet. Idag har kassetter och skivor bytts ut mot den lättillgängliga streamingbubblan. Idag kan vi med några få knapptryck njuta av såväl vår favoritmusik som poddar inom vetenskap. Skivbolagens roll är trots allt minst lika viktig idag som för 40 år sedan eftersom kraven på såväl PR som marknadsföring förändrats en hel del sedan dess.

Att begreppet lever kvar bådar ändå gott för den ovissa framtiden eftersom vi trots allt lever kvar i den fysiska världen.